Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-218843-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Làm việc trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là không quá 30 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp (liên quan đến nhiều lĩnh vực) thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý giải quyết
- Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối với công dân:
+ Người khiếu nại cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại.
- Đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết:
+ Trực tiếp làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan.
Bước 2: - Đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết:
+ Tiến hành thẩm tra xác minh.
+ Đình chỉ giải quyết khiếu nại.
+ Áp dụng biện pháp tạm thời.
+ Trưng cầu giám định (nếu cần thiết).
+ Tham khảo ý kiến tư vấn (nếu cần thiết).
+ Tổ chức đối thoại với người khiếu nại và các đối tượng có liên quan.
+ Ra quyết định và công bố quyết định giải quyết khiếu nại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.
- Sáng thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’.
(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người khiếu nại là người có quyền và lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại
- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai
- Việc khiếu nại chưa được tòa án thụ lý để giải quyết
Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại
Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện
Các giấy tờ, bằng chứng, tài liệu liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại lần 1 - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-218843-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19