Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-218848-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Làm việc trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết luận tố cáo, quyết định xử lý tố cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối với người tố cáo:
+ Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo của mình và ký xác nhận vào nội dung đã trình bày.
- Đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo:
+ Trực tiếp làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo, người có liên quan.
Bước 2: - Đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo:
+ Tiến hành thẩm tra xác minh.
+ Trưng cầu giám định (nếu cần thiết).
+ Thông báo dự thảo kết luật nội dung tố cáo cho người bị tố cáo.
+ Kết luận tố cáo, quyết định xử lý tố cáo.
+ Xử lý tố cáo của người giải quyết tố cáo.
+ Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.
+ Thông báo nội dung kết luận và quyết định xử lý tố cáo cho người bị tố cáo và cơ quan quản lý người bị tố cáo.
+ Thông báo kết luận tố cáo cho người tố cáo (nếu có yêu cầu).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.
- Sáng thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’.
(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu công dân đến khiếu nại, tố cáo phải xuất trình giấy tờ tùy thân; trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó
Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo
Các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tố cáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tố cáo - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-218848-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27