Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-221427-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: UBND cấp xã cử cán bộ liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục và hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Khi đến nộp hồ sơ: Cán bộ UBND cấp xã nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.
- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.
Bước 4: UBND cấp huyện xem xét, quyết định và gửi kết quả cho Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Bước 5: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ).
- Người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí (nếu có).
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30.
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
Tờ trình của Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị thành lập trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng.
b) Đề án thành lập trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng trên cơ sở sáp nhập trung tâm văn hóa thể thao cơ sở và trung tâm học tập cộng đồng hiện có của xã. Nội dung Đề án phải thể hiện được các nội dung chính sau:
- Sự cần thiết phải thành lập trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng.
- Tên, địa chỉ, số điện thoại của trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng khi thành lập.
- Thống kê cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.
- Danh sách các thành viên làm công tác quản lý
c) Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng.
d) Nội quy hoạt động của trung tâm.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-221427-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
40