Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-242374-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp thực hiện tại Sở Giáo dục và Đào tạo phòng Khảo thí kiểm định chất lượng
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay nếu đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao bằng tốt nghiệp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định ở mục 7 dưới đây
Bước 2: Đem hồ sơ nộp tại phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo.
Công chức tiếp nhận hồ sơ của cơ quan nói trên nghiên cứu hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được giải quyết ngay trong ngày.
Đơn xin cấp bản sao tốt nghiệp có dán ảnh 3 x 4 và xác nhận của nhà trường về ảnh dán trong đơn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp bản sao
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Tiền mua phôi bằng và in ấn 5000đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bằng từ hồ sơ gốc - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-242374-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

0
43