Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-242379-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
- Hiệu trưởng tập hợp các đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm của giáo viên theo quy định về dạy thêm, học thêm và gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:
- Tổ chức, cá nhân xin giấy phép Dạy thêm học thêm lập hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức xin giấy phép dạy thêm, học thêm lập hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GDĐT.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý hồ sơ và cấp giấy phép dạy thêm.
1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; (Mẫu 1a-DTHTTNT)
b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8 Quy định này; (Mẫu 1b- DTHTTNT)
c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: Đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.( Mẫu 1c-DTHTTNH).
2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:
a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Ủy ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại Khoản 1, Điều 6 Quy định này; (Mẫu 2a-DTHTNNT)
b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm; (Mẫu 2b-DTHTNNT)
c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại Khoản 5, Điều 8 Quy định này; (Mẫu 2c-DTHTNNT)
d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
đ) Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;
e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: Đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm. (Mẫu 2d-DTHTNNT)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách người đăng ký dạy thêm, học thêm trong nhà trường
Tải về
Danh sách người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường
Tải về
Đơn xin cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
Tải về
Đơn xin dạy thêm ngoài nhà trường
Tải về
Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
Tải về
Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường
Tải về
Tờ trình về việc xin cấp giấy phép dạy tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-242379-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19