Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-242386-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tổ chức cán bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thời gian 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đề xuất và quyết định tuyển dụng viên chức (tuyển dụng theo nhu cầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo đề xuất)
Bước 2: Phòng tổ chức cán bộ tiếp nhận kế họach của các đơn vị tuyển dụng
Bước 3: Phòng tổ chức cán bộ xem xét kế họach tuyển dụng của các đơn vị trên yêu cầu thực tế
Bước 4: Trưởng phòng tổ chức cán bộ ra Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng đơn vị và trình ban giám đốc phê duyệt
Bước 5: Chuyển Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng cho các đơn vị và đăng thông báo tuyển dụng
Bước 6: Phát hành hồ sơ tuyển dụng viên chức
Bước 7: Các đơn vị thực hiện tuyển dụng
Bước 8: Các cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị tuyển dụng.
Bước 9: Các đơn vị chuyển kết quả tuyển dụng cho phòng tổ chức cán bộ (phòng tổ chức cán bộ xem xét và hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ)
Bước 10: Trưởng phòng tổ chức cán bộ xem xét hồ sơ và trình lãnh đạo phê duyệt và ký Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng của các đơn vị
Bước 11: Phòng tổ chức cán bộ chuyển Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức cho các đơn vị
Bước 12: Lưu hồ sơ và cập nhật danh sách quản lý giáo viên, nhân viên
Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
Lý lịch tự thuật
Mẫu danh sách tổng hợp thí sinh dự xét tuyển viên chức
Mẫu báo cáo danh sách những người được tuyển dụng
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
Lý lịch tự thuật
Mẫu báo cáo danh sách những người tuyển dụng
Mẫu danh sách thí sinh dự xét tuyển
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-242386-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25