Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-242394-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Gíao dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết là 20 (hai mươi) ngày kể từ lúc thành lập đoàn thẩm định cho đến khi ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính, bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà trường và Hội đồng giáo dục cấp xã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá (theo nội dung quy định tại Chương II của quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia. Nếu thấy hội đủ điều kiện).
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ; phối hợp các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm tra theo ủy quyền của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh công nhận.
Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận.
Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 17h00’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia;
Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường;
Biên bản tự kiểm tra của nhà trường;
Văn bản chuẩn y của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

0
33