Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-242400-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hiệu trưởng trường ký giấy báo thi đại học, cao đẳng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến các trường đại học, cao đẳng để ký giấy báo dự thi
Bước 3: Nhận giấy báo thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h30’ đến 11h30’
- Chiều : Từ 13h00’ đến 17h00’
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) Đại học và Cao đẳng năm 20...) (Mẫu số 0)
Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) Đại học và Cao đẳng năm 20...) (Mẫu số 1)
Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) Đại học và Cao đẳng năm 20...) (Mẫu số 2)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu - 105.000đồng/1 trường thi văn hóa (gồm 60.000 đồng lệ phí ĐKDT và 45.000 đồng lệ phí thi). - 360.000đồng/1 trường thi năng khiếu (gồm 60.000 đồng lệ phí ĐKDT và 300.000 đồng lệ phí thi)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-242400-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
20