Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-248414-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đấu giá viên và cán bộ nghiệp vụ của Trung tâm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan có thẩm quyền quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các cơ quan có liên quan.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai, số 1B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn giải quyết: Không quá 23 (hai mươi ba) ngày làm việc, trong đó:
- Thời hạn ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản tịch thu sung công và văn bản giao nhận tài sản tịch thu không quá 03 (ba) ngày, kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ.
- Tổ chức bán đấu giá trong thời hạn 17 (mười bảy) ngày kể từ ngày ký hợp đồng bán đấu giá tài sản tịch thu sung công.
- Chuyển nộp tiền bán tài sản tịch thu trong thời hạn 03 (ba) ngày sau ngày tổ chức cuộc bán đấu giá thành tài sản.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng bán đấu giá tài sản tịch thu và văn bản giao, nhận tài sản tịch thu.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan ra quyết định tịch thu ký hợp đồng bán đấu giá và thực hiện thủ tục chuyển giao tài sản tịch thu để Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (gọi tắt là Trung tâm) tổ chức bán đấu giá thu hồi tiền nộp ngân sách Nhà nước. Sau khi kiểm tra hồ sơ, trường hợp đảm bảo yêu cầu về hồ sơ, tài sản chuyển giao thì cán bộ nghiệp vụ viết biên nhận hồ sơ.
Bước 2: Cán bộ nghiệp vụ của Trung tâm soạn thảo hợp đồng bán đấu giá tài sản tịch thu sung công để lãnh đạo hai bên ký kết. Sau khi đã ký hợp đồng, cơ quan đã ra quyết định tịch thu tiến hành chuyển giao tài sản tịch thu. Trường hợp tài sản là hàng hóa cồng kềnh hoặc có số lượng lớn, thì Trung tâm tiếp tục ký hợp đồng bảo quản tài sản với nơi đang giữ tài sản đó.
Bước 3: Tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu theo trình tự, thủ tục quy định về bán đấu giá tài sản.
Bước 4: Chuyển nộp tiền bán tài sản tịch thu cho cơ quan Tài chính hoặc theo yêu cầu của cơ quan ra quyết định tịch thu.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện của cơ quan có thẩm quyền.
Văn bản về việc xác định giá khởi điểm tài sản tịch thu
Hồ sơ liên quan đến tài sản tịch thu chuyển giao để bán đấu giá (nếu có).
Biên bản chuyển giao tài sản của cơ quan ra quyết định tịch thu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chi phí tổ chức bán đấu giá Chi phí tổ chức bán đấu giá thực hiện theo Quyết định số 80/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức khoán chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19