Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-248417-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đấu giá viên và cán bộ nghiệp vụ của Trung tâm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan có tài sản thanh lý và các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai, số 1B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn giải quyết: - Đối với tài sản là động sản: Không quá 23 (hai mươi ba) ngày làm việc, trong đó:
+ Ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thanh lý trong 03 (ba) ngày sau khi nhận hồ sơ đầy đủ.
+ Tổ chức bán đấu giá: Trong 17 (mười bảy) ngày kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thanh lý.
+ Thanh toán tiền bán tài sản thanh lý: 03 (ba) ngày sau ngày tổ chức cuộc bán đấu giá thành tài sản.
- Đối với tài sản là bất động sản: Không quá 55 (năm mươi lăm) ngày làm việc, trong đó:
+ Ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thanh lý trong 05 (năm) ngày sau khi nhận hồ sơ đầy đủ.
+ Tổ chức bán đấu giá: Trong 40 (bốn mươi) ngày kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thanh lý.
+ Thanh toán tiền bán tài sản thanh lý: 10 (mười) ngày sau ngày tổ chức cuộc bán đấu giá thành tài sản.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thanh lý.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan có tài sản thanh lý gửi hồ sơ đề nghị ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thanh lý. Sau khi kiểm tra hồ sơ, trường hợp đảm bảo yêu cầu về hồ sơ, điều kiện của tài sản Nhà nước thanh lý đưa ra bán đấu giá thì cán bộ nghiệp vụ viết biên nhận hồ sơ.
Bước 2: Cán bộ nghiệp vụ của Trung tâm soạn thảo hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thanh lý để lãnh đạo hai bên ký kết.
Bước 3: Tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý theo trình tự, thủ tục quy định về bán đấu giá tài sản.
Bước 4: Thanh toán tiền bán tài sản thanh lý cho cơ quan ủy quyền.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Văn bản về việc thanh lý tài sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Văn bản xác định giá khởi điểm; bảng kê chi tiết tài sản đưa ra bán đấu giá.
Hồ sơ có liên quan đến tài sản thanh lý đưa ra bán đấu giá (nếu có).
Toàn bộ hồ sơ photo không yêu cầu chứng thực. Trường hợp cần thiết thì đối chiếu bản photo với bản chính và trả lại bản chính cho bên có tài sản thanh lý.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí tổ chức bán đấu giá tài sản Phí bán đấu giá tài sản thực hiện theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20