Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-248419-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đấu giá viên và cán bộ nghiệp vụ của Trung tâm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thi hành án dân sự có tài sản ủy quyền bán đấu giá.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai, số 1B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn giải quyết: - Đối với tài sản là động sản: Không quá 23 (hai ba) ngày làm việc, trong đó:
+ Ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản trong 03 (ba) ngày sau khi nhận hồ sơ đầy đủ.
+ Tổ chức bán đấu giá: Trong 17 (mười bảy) ngày kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản.
+ Thanh toán tiền bán tài sản: 03 (ba) ngày sau ngày tổ chức cuộc bán đấu giá thành tài sản.
- Đối với tài sản là bất động sản: Không quá 85 (tám lăm) ngày làm việc, trong đó:
+ Ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản trong 05 (năm) ngày sau khi nhận hồ sơ đầy đủ.
+ Tổ chức bán đấu giá: Trong 40 (bốn mươi) ngày kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thanh lý.
+ Thanh toán tiền bán tài sản: 40 (bốn mươi) ngày sau ngày tổ chức cuộc bán đấu giá thành tài sản.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan thi hành án dân sự gửi hồ sơ đề nghị ký kết hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản để thi hành án dân sự. Sau khi kiểm tra hồ sơ, trường hợp đảm bảo yêu cầu về hồ sơ, điều kiện pháp lý của tài sản đưa ra bán đấu giá thì cán bộ nghiệp vụ viết biên nhận hồ sơ.
Bước 2: Cán bộ nghiệp vụ của trung tâm soạn thảo hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản để lãnh đạo trung tâm và chấp hành viên thi hành án dân sự (người giải quyết việc thi hành án) ký kết.
Bước 3: Tổ chức bán đấu giá tài sản theo trình tự, thủ tục quy định về bán đấu giá tài sản và quy định về thi hành án dân sự
Bước 4: Thanh toán tiền bán tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự có tài sản ủy quyền bán đấu giá.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp.
Quyết định thi hành án; các văn bản về việc kê biên, định giá tài sản.
Các loại giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá.
Toàn bộ hồ sơ photo không yêu cầu chứng thực; trường hợp cần thiết thì đối chiếu bản photo với bản chính và trả lại bản chính cho cơ quan thi hành án dân sự.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí tổ chức bán đấu giá tài sản Phí bán đấu giá tài sản thực hiện theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-248419-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thi hành án dân sự
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24