Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-248422-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp (Bộ phận một cửa); số 1B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai điền thông tin theo yêu cầu.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa:
- Khi đến nộp hồ sơ: Cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận và viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn (hoặc thông báo) để người nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa để nhận kết quả (trường hợp nhận giùm kết quả thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ); nộp phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp không giải quyết, Sở Tư pháp phải có văn bản nêu rõ lý do.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong tuần:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30'.
- Chiều : Từ 13h đến 16h30'.
- Thứ Bảy : Từ 07h00’ đến 11h.
(Trừ chiều ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật số 20/2012/QH13 của Quốc hội ngày 20/11/2012 sửa đổi một số điều của Luật Luật sư.
- Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.
- Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu thống nhất
Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư (bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm theo bản chính để kiểm tra, đối chiếu).
Giấy tờ chứng minh về trụ sở của văn phòng luật sư. Trường hợp văn phòng thuê trụ sở làm việc phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn ít nhất là 02 năm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký hoạt động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 200.000 đồng/lần cấp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-248422-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [23]
Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư - Đồng Nai
Cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Đồng Nai
Cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Đồng Nai
Cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh - Đồng Nai
Cấp giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư, công ty Trách nhiệm hữu hạn luật một thành viên, công ty Trách nhiệm hữu hạn luật hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh) - Đồng Nai
Cấp giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Đồng Nai
Cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật Trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam - Đồng Nai
Cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật Trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam - Đồng Nai
Đăng ký hoạt động của chi nhánh công ty luật nước ngoài tại Việt Nam - Đồng Nai
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài - Đồng Nai
Đăng ký thành lập văn phòng giao dịch - Đồng Nai
Cấp lại giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Đồng Nai
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Đồng Nai
Đăng ký chuyển đổi công ty luật hợp danh, công ty luật Trách nhiệm hữu hạn (công ty Trách nhiệm hữu hạ một thành viên chuyển đổi sang hình thức công ty luật hai thành viên trở lên hoặc ngược lại) - Đồng Nai
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư, công ty luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty luật Trách nhiệm hữu hạn thành viên, công ty luật hợp danh) - Đồng Nai
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Đồng Nai
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư (văn phòng luật sư, công ty Trách nhiệm hữu hạn luật một thành viên, công ty luật hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh) - Đồng Nai
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư - Đồng Nai
Đăng ký chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật Trách nhiệm hữu hạn - Đồng Nai
Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động hoặc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân - Đồng Nai
Hợp nhất công ty luật - Đồng Nai
Sáp nhập công ty luật - Đồng Nai
Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Đồng Nai

0
16