Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-248992-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan khác được đề nghị phối hợp xác minh.
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: Không quá 25 (hai lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp có xác minh, thời gian kéo dài thêm 10 (mười) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp (Bộ phận một cửa); số 1B đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn, mẫu tờ khai điền thông tin theo yêu cầu.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa:
- Khi đến nộp hồ sơ: Cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức nhận và viết giấy biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa để nhận kết quả (trường hợp nhận giùm kết quả thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ); nộp phí, lệ phí (nếu có).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong tuần:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30'.
- Chiều : Từ 13h đến 16h30'.
- Thứ Bảy : Từ 07h00’ đến 11h.
(Trừ chiều ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Việc nhận cha, mẹ, con được thực hiện nếu bên nhận và bên được nhận còn sống vào thời điểm nộp hồ sơ, việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp.
- Trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của người đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự. Nếu con chưa thành niên từ đủ chín tuổi trở lên thì việc nhận cha, mẹ, con phải có sự đồng ý của người con đó.
- Con đã thành niên nhận cha không phải có sự đồng ý của mẹ, nhận mẹ không phải có sự đồng ý của cha.
- Trường hợp con chưa thành niên nhận cha thì mẹ làm thủ tục nhận cha cho con, nhận mẹ thì cha làm thủ tục cho con. Trường hợp con chưa thành niên nhận cha mà người mẹ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự thì người giám hộ làm thủ tục nhận cha hoặc nhận mẹ cho con.
Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định.
Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài).
Bản sao giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ.
Giấy tờ hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc mẹ, con.
Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), bản sao thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (Mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.1, Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp).
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 1.000.000 đồng/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-248992-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [18]
Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Đồng Nai
Cấp giấy xác nhận có gốc Việt Nam - Đồng Nai
Nhập quốc tịch Việt Nam - Đồng Nai
Thôi quốc tịch Việt Nam - Đồng Nai
Công nhận việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Đồng Nai
Công nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Đồng Nai
Công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài việc kết hôn - Đồng Nai
Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Đồng Nai
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài- Đồng Nai
Đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam - Đồng Nai
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Công nhận việc đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài việc khai sinh - Đồng Nai
Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Đồng Nai
Cấp lại bản chính giấy khai sinh - Đồng Nai

0
26