Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-249143-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai, số 224 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu được trợ giúp pháp lý.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người được trợ giúp pháp lý nộp đơn yêu cầu thay thế người tham gia đại diện ngoài tố tụng tại Bộ phận tiếp dân của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai.
Bước 2: Giám đốc Trung tâm xem xét đơn yêu cầu thay thế trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư tham gia tố tụng của người được TGPL và ra quyết định thay thế trợ giúp viên pháp lý hoặc luật sư tham gia tố tụng; nếu không thuộc trường hợp phải thay thế thì trả lời bằng văn bản cho người nộp đơn biết.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người thực hiện trợ giúp pháp lý không được tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp hòa giải, giải đáp pháp luật.
+ Có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.
+ Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó.
+ Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý.
Đơn đề nghị thay thế người thực hiện trợ giúp pháp lý.
Chứng cứ chứng minh người thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau:
. Đã hoặc đang thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý là một bên có quyền lợi đối lập nhau trong cùng một vụ việc, trừ trường hợp hòa giải, giải đáp pháp luật.
. Có quyền, lợi ích hợp pháp hoặc có người thân thích liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.
. Người thực hiện trợ giúp pháp lý đã từng là người giải quyết vụ việc đó.
. Có căn cứ khác cho rằng người thực hiện trợ giúp pháp lý có thể không khách quan trong thực hiện trợ giúp pháp lý.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay thế người thực hiện trợ giúp pháp lý - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-249143-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18