Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-249166-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai, số 224, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; hoặc tại Chi nhánh trợ giúp pháp lý các huyện, thị xã Long Khánh.
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp bổ sung, thay đổi hợp đồng: Thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
- Trường hợp chấm dứt hợp đồng cộng tác: Thời gian không quá 04 (bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cộng tác viên nộp đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng cộng tác tại Bộ phận hành chính tổng hợp của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai (có thể nộp tại Chi nhánh Trợ giúp pháp lý Nhà nước các huyện, thị xã Long Khánh).
Bước 2: Giám đốc Trung tâm hoặc Trưởng Chi nhánh xem xét đơn đề nghị.
- Trường hợp thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng cộng tác: Nếu không đồng ý với đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung hợp đồng cộng tác của cộng tác viên thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cộng tác viên tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng cộng tác đã ký hoặc thông báo cho Trung tâm bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng cộng tác.
- Trường hợp chấm dứt hợp đồng cộng tác: Giám đốc Trung tâm xác định điều kiện chấm dứt hợp đồng:
+ Cộng tác viên có đơn đề nghị Trung tâm chấm dứt hợp đồng cộng tác.
+ Cộng tác viên có hành vi vi phạm các quy định về sử dụng thẻ cộng tác viên hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý đến mức phải chấm dứt hợp đồng cộng tác.
+ Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác viên.
Bước 3: Tiến hành thanh lý hợp đồng cộng tác trong trường hợp chấm dứt hợp đồng. Cộng tác viên có trách nhiệm nộp lại thẻ cộng tác viên và bàn giao toàn bộ các hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện cho trung tâm, chi nhánh.
Trung tâm Trợ giúp pháp lý có trách nhiệm thanh toán tiền bồi dưỡng, các chi phí hợp lý cho cộng tác viên đối với vụ việc trợ giúp pháp lý mà cộng tác viên đã hoàn thành theo quy định của pháp luật.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng.
Hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-249166-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

3
25