Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-249168-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai, số 224 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hoặc tại Chi nhánh Trợ giúp pháp lý Nhà nước các huyện, thị xã Long Khánh.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 04 (bốn) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Giám đốc Trung tâm kiểm tra tính đầy đủ và đúng đắn của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì trình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, công nhận và cấp thẻ cộng tác viên.
- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Giám đốc Trung tâm trình, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, ký quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu tham gia trợ giúp pháp lý (TGPL), nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp dân của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai hoặc tại Chi nhánh Trợ giúp pháp lý các huyện, thị xã Long Khánh trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Trung tâm).
Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Giám đốc Trung tâm xử lý theo thẩm quyền và trình Giám đốc Sở Tư pháp quyết định.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trả hồ sơ cho đương sự và có thông báo nêu rõ lý do.
Bước 3: Sau nhận được hồ sơ do Giám đốc Trung tâm trình, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, ký quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Luật sư, tư vấn viên pháp luật.
- Người có bằng cử nhân luật; người có bằng đại học khác làm việc trong các ngành, nghề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Người thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có bằng trung cấp luật hoặc có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên hoặc có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng.
+ Người có thời gian làm công tác pháp luật là người đã hoặc đang đảm nhiệm các chức danh như thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký Tòa án, kiểm sát viên, điều tra viên, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên, thẩm tra viên ngành tòa án, kiểm tra viên ngành kiểm sát; chuyên viên pháp lý, cán sự pháp lý trong ngành tư pháp hoặc tổ chức pháp chế các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang; công chức tư pháp hộ tịch xã, phường, thị trấn.
+ Người có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng là người đã hoặc đang là thành viên Tổ hòa giải, thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, già làng, trưởng bản, trưởng thôn, trưởng các dòng họ, đại diện tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở cơ sở.
Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bằng đại học khác; bằng trung cấp luật hoặc bản chính giấy xác nhận thời gian làm công tác pháp luật của cơ quan, tổ chức nơi người đó đã hoặc đang công tác.
Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đề nghị cộng tác làm việc.
Hai ảnh thẻ cỡ 02 cm x 03 cm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-249168-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
48