Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-249174-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở chính của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai, số 224 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Văn phòng luật sư, công ty luật, trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý nộp đơn đề nghị thay đổi tại Bộ phận hành chính tổng hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đồng Nai.
Bước 2: Tiếp nhận và xem xét hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Giám đốc Trung tâm xử lý theo thẩm quyền và trình Giám đốc Sở Tư pháp quyết định.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trả hồ sơ cho đương sự và có thông báo nêu rõ lý do cụ thể.
Bước 3: Giám đốc Sở Tư pháp cấp mới giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Văn bản đề nghị thay đổi.
Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (tổ chức) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-249174-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

3
31