Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-249176-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Công chức thanh tra.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (Thanh tra Sở Tư pháp, tầng 05, trụ sở khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai, số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.
- Trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm tố cáo.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đơn tố cáo tại Thanh tra Sở Tư pháp (Tầng 05, trụ sở khối Nhà nước tỉnh, số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Bước 2: Thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo:
+ Trường hợp đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, Thanh tra Sở phải kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo; đồng thời thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý (nếu có yêu cầu); trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 15 ngày làm việc.
+ Trường hợp đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, Thanh tra Sở phải chuyển đơn tố cáo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo (nếu có yêu cầu). Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp, người được phân công trực tiếp nhận tố cáo có trách nhiệm hướng dẫn đương sự liên hệ cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.
+ Trường hợp đơn tố cáo có liên quan đến công chức, viên chức của Sở Tư pháp; trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, Thanh tra Sở có trách nhiệm chuyển đơn cho Lãnh đạo Sở; đồng thời phối hợp với đơn vị bị tố cáo để kiểm tra, xác minh, đề xuất việc giải quyết và trình Lãnh đạo Sở quyết định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’.
+ Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thụ lý tố cáo để giải quyết khi không thuộc một trong các trường hợp sau:
- Tố cáo về vụ việc đã được giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới.
- Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật.
- Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.
Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo.
Các tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung tố cáo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận và giải quyết tố cáo - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-249176-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
20