Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-261999-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và ký công văn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội) huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp thẩm định tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xét duyệt ký công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn 20 ngày từ ngày nhận danh sách, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp, lập danh sách trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt ký quyết định hưởng chế độ bảo hiểm y tế
- Căn cứ quyết định hưởng chế độ bảo hiểm y tế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính bảo đảm kinh phí để mua thẻ bảo hiểm y tế Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho cựu chiến binh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ bảo hiểm y tế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường, thị trấn tiếp nhận bản khai của cá nhân của cựu chiến binh, chủ trì phối hợp với cơ quan, đoàn thể có liên quan ở địa phương thẩm định, xác nhận và lập danh sách báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã
- Khi đến nộp hồ sơ: Cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật
- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ). Người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí (nếu có)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’
- Sáng thứ Bảy: Từ 07h00’ đến 11h30’
(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, du kích tập trung (ở miền Bắc từ vĩ tuyến 17 trở ra, thời gian từ ngày 27/01/1973 trở về trước, ở miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào, thời gian từ ngày 30/4/1975 trở về trước)
- Đối tượng ở trên nếu không phải thuộc diện đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc (đang công tác, hưu trí, MSLĐ…) thì được cấp thẻ BHYT. Một người hưởng nhiều chế độ thì chỉ được cấp 01 thẻ bảo hiểm y tế, ưu tiên diện chế độ cao nhất theo thứ tự có công cách mạng, cựu chiến binh, đối tượng hưởng theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn đề nghị kèm danh sách
Bản khai cá nhân (Mẫu 1a)
Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc… (photo chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (Mẫu 1a, Thông tư Liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21