Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-262029-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) để được hướng dẫn thủ tục theo yêu cầu
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của xã
Bộ phận tiếp nhận:
+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
+ Viết biên nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ)
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy uỷ quyền hợp lệ)
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng: Từ 07h00’ đến 11h30’
- Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’
(Trừ chiều ngày thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện chung:
+ Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư
+ Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp giấy phép xây dựng phải: Phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về: Giới hạn tĩnh không, độ thông thủy, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, phòng cháy chữa cháy (viết tắt là PCCC), hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, nội dung quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét nếu công trình liên quan đến các điều kiện nào thì gửi hồ sơ để lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về các lĩnh vực đó, ngược lại thì không phải lấy ý kiến
+ Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định
- Điều kiện riêng: Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung nêu trên, nhà ở riêng lẻ còn phải đáp ứng các điều kiện riêng sau đây:
+ Phù hợp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được UBND cấp huyện phê duyệt
+ Trường hợp khu vực xây dựng chưa có quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được duyệt thì UBND cấp huyện có trách nhiệm quy định các khu vực khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng. Nhà ở riêng lẻ tại nông thôn nằm ngoài các khu vực quy định tại điểm này thì không phải xin cấp giấy phép xây dựng
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu) – 01 bản chính
Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định – 01 bản sao chứng thực
Hồ sơ kỹ thuật thửa đất (đối với trường hợp trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện hình thể, kích thước thửa đất) – 01 bản sao
Đối với nhà ở có quy mô từ 3 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250 m2 trở lên bổ sung: Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (Phụ lục V, Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh). Tổ chức, cá nhân thiết kế phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế do mình thực hiện
Hồ sơ thiết kế xây dựng: 02 bộ chính
Sơ đồ mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1/50 - 1/500, theo mẫu tại Phụ lục số VI, Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh
Bản vẽ các mặt đứng chính của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200
Bản vẽ sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin, tỷ lệ 1/50 - 1/200
Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250m2, hoặc từ 03 tầng trở lên kể cả tầng hầm thì hồ sơ thiết kế được lập theo quy định như sau:
Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình
Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200
Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200
Các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế
Tuỳ theo tính chất công trình, chủ đầu tư bổ sung thêm thành phần sau:
Đối với công trình ngầm, công trình có tầng hầm, móng sâu, xây chen : Biện pháp thi công móng và tầng hầm do đơn vị thư vấn lập đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận – 01 bản chính
Đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng: Các bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình được cải tạo có tỷ lệ tư¬ơng ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo; ảnh chụp (10x15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ), riêng sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình nộp 02 bộ bản chính
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê khai kinh nghiệm của tổ chức thiết kế (đối với nhà ở có quy mô từ 03 tầng trở lên) (Phụ lục V)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại nông thôn (Phụ lục 14)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng sửa chữa cải tạo nhà ở (Phụ lục 16)
Tải về
Sơ đồ mặt bằng (Phụ lục VI)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Mức thu 30.000đ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng tạm đối với nhà ở riêng lẽ tại nông thôn (dưới 07 tầng hoặc dưới 1000 m2 sàn) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-262029-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25