Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-262438-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ, số 1597 (260 cũ), Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 2: Nộp trực tiếp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Sở có công văn đề nghị bổ sung hồ sơ thời hạn là 03 ngày (tính ngày làm việc).
Bước 3: Lập Hội đồng giám định công nghệ.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
+ Sáng : Từ 7h đến 11h 30.
+ Chiều : Từ 13h đến 16h 30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.
Hợp đồng chuyển giao công nghệ (02 bản sao không chứng thực và 01 bản gốc)…
Số bộ hồ sơ: 03 bộ (02 bộ sao và 01 bộ gốc).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Thu theo Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-262438-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17