Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-271086-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường - Đối với trường hợp đề nghị chỉnh lý trên trang 3, 4 của Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký Đất đai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): - Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: Không Đối với trường hợp đề nghị chỉnh lý trên trang 3, 4 của Giấy chứng nhận: Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường Đối với trường hợp đề nghị chỉnh lý trên trang 3, 4 của Giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký Đất đai
Cơ quan phối hợp (nếu có): - Đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: Không Đối với trường hợp đề nghị chỉnh lý trên trang 3, 4 của Giấy chứng nhận: Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn giải quyết: - Đối với trường hợp xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: Không quá 15 (mươi lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất).
- Đối với trường hợp cấp mới giấy chứng nhận: Không quá 28 (hai mươi tám) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, ghi biên nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn xử lý.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung theo quy định.
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả:
+ Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
+ Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và các ngày lễ).
Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật
Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất - Diện tích dưới 01 ha: 1.000.000 đồng/hồ sơ; - Diện tích từ 01 ha đến dưới 10 ha: 2.000.000 đồng/hồ sơ; - Diện tích từ 10 ha đến dưới 50 ha: 3.000.000 đồng/hồ sơ; - Diện tích từ 50 ha trở lên: 5.000.000 đồng/hồ sơ.
Phí, lệ phí - Đối với chỉnh lý giấy chứng nhận: 50.000 đồng/giấy. - Đối với in mới giấy chứng nhận: + Trường hợp chỉ có quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/giấy. + Trường hợp có tài sản gắn liền với đất: 500.000 đồng/giấy.
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Khoản 3, Điều 72, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-271086-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [4]

0
24