Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-271446-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trường Trung học cơ sở nơi đến nếu chuyển trường trong tỉnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến nếu chuyển trường ra ngoài tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đến nếu học sinh chuyển trường ra ngoài tỉnh hoặc từ tỉnh khác tới tỉnh Đồng Nai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường Trung học cơ sở nơi đi, nơi đến và Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi và nơi đến.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường Trung học cơ sở nơi đi và nơi đến.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (hoặc tại trường tiếp nhận học sinh hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo) cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu chuyển trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật: Cá nhân liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện (hoặc tại trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi xin chuyển đến) để được hướng dẫn thủ tục.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (hoặc tại trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi xin chuyển đến):
- Khi đến nộp hồ sơ: Cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định pháp luật;
- Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ, công chức nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để nhận kết quả (trường hợp nhận hộ thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ).
- Người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí (nếu có).
Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30.
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
Đơn xin chuyển.
Khai sinh (bản chính hoặc bản sao).
Học bạ THCS (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai, có đủ điểm số của học kỳ hoặc cả năm trước thời điểm chuyển đến hoặc chuyển đi).
Giấy chứng nhận trúng tuyển lớp 6 (THCS).
Học bạ tiểu học.
Giấy giới thiệu chuyển trường (trường nơi đi cấp nếu chuyển trong tỉnh; Phòng giáo dục và đào tạo nơi đi cấp nếu từ tỉnh khác tới Đồng Nai).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-271446-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21