Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-271447-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (hoặc tại trường tuyển dụng hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo) cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Không quá 01 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS (trường THCS) và trường phổ thông nhiều cấp học hoặc các cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) lập hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp.
Bước 2: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của các cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp về Phòng GD & ĐT.
Bước 3: Trưởng Phòng GD & ĐT ra quyết định công nhận tốt nghiệp THCS cho người học theo đề nghị của hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
Bước 4: Trưởng phòng GD & ĐT cấp bằng tốt nghiệp THCS (chuyển cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn).
+ Đối với tổ chức gồm:
- Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp do chủ tịch hội đồng ký.
- Biên bản xét công nhận tốt nghiệp.
- Danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp.
+ Đối với cá nhân gồm:
1. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.
2. Bản chính học bạ của người học. Nếu bị mất học bạ thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.
3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp.
4. Giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà nước đối với người học xong chương trình THCS từ những năm học trước:
- Đối với người học đã về cư trú ở địa phương thì do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp; nếu đang làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp thì do cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý cấp.
- Đối với người học thuộc các đối tượng đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân, đang tập trung giáo dục trong trường giáo dưỡng hoặc các cơ sở tập trung giáo dục những người tham gia các tệ nạn xã hội thì do cơ quan đang quản lý người học cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Thực hiện theo công văn 4074/LS-GDĐT-TC của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính (lệ phí mua phôi bằng và in ấn).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-271447-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28