Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-274853-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở GTVT theo địa chỉ: Số 18, đường Phan Chu Trinh,Phường. Quang Vinh, Thành phố. Biên Hòa, Đồng Nai.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30;
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép liên vận Việt - Campuchia.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đoàn thể hoặc cá nhân người nước ngoài có nhu cầu đi sang Campuchia gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở GTVT (Bộ phận một cửa).
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ một cửa tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thủ tục được quy định tại Điều 6 Thông tư 18/2010/TT-BGTVT.
Ghi biên nhận nếu hồ sơ đầy đủ giao cho tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đoàn thể hoặc cá nhân người nước ngoài hoặc thông báo bổ sung nếu còn thiếu.
Bước 3: Bàn giao hồ sơ giữa Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và chuyên viên thực hiện cấp phép
Bước 4: Kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ
Bước 5: Hồ sơ hợp lệ, đáp ứng đầy đủ nội dung, ghi phiếu đề nghị cấp ấn chỉ. In giấy phép và ghi số seri và hồ sơ theo dõi
Bước 6: Trình Lãnh đạo ký duyệt
Bước 7: Trình đóng mộc, ép nhựa và bàn giao kết quả
Bước 8: Lưu trữ hồ sơ.
Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia (Phụ lục 03 Thông tư 18/2010/TT-BGTVT).
Bản photo giấy đăng ký phương tiện.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy liên vận Việt Nam - Campuchia - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-274853-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
16