Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-274861-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, Phường Quang Vinh, Thành phố. Biên Hòa, Đồng Nai.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30;
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhân viên 1 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về chấp thuận xây dựng công trình, viết giấy hẹn lấy kết quả.
Bước 2: Nhân viên 1 chuyển hồ sơ về Phòng Thẩm định.
Bước 3: Nhân viên 2 (Phòng Thẩm định) nhận và kiểm tra hồ sơ từ Nhân viên 1. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho Nhân viên 1 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Nhân viên 1; nếu hồ sơ đúng chuyển sang Bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin chấp thuận xây dựng công trình. Sau đó Nhân viên 2 hoàn chỉnh nội dung văn bản chấp thuận xây dựng và trình lãnh đạo Phòng Thẩm định. (Trường hợp công trình phức tạp ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng khác Nhân viên 2 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin chủ công trình, lập biên bản khảo sát địa điểm trước khi hoàn chỉnh nội dung văn bản chấp thuận).
Bước 5: Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo Phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho Nhân viên 2 thực hiện như Bước 3, Bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo Phòng ký tắt vào văn bản, sau đó chuyển lại cho Nhân viên 2 trình lãnh đạo Sở, thực hiện Bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 2 trình lãnh đạo Sở, nếu không đồng ý, lãnh đạo Sở ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho Nhân viên 2 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; Nhân viên 2 nhận lại hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở hoặc thực hiện như Bước 3, Bước 4. Nếu lãnh đạo Sở đồng ý, chuyển sang Bước 7. Bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào văn bản.
Bước 8: Nhân viên 02 nhận lại hồ sơ từ Lãnh đạo Sở: Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho nhân viên 01
Bước 9: Lãnh đạo Sở xem xét ký duyệt vào văn bản.
Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu đường bộ (theo mẫu Phụ lục 01);
Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang của đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính), trên đó ghi rõ kích thước phạm vi và vị trí của công trình xin chấp thuận. Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với các công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác phải có báo cáo thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình).
Bản cam kết (của chủ công trình) di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu đường bộ (bản chính). Theo mẫu Phụ lục 1
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-274861-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26