Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-275035-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua hệ thống bưu chính hoặc gửi đơn trực tiếp tại Văn phòng Thanh tra Sở Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, địa chỉ: F262 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30;
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu đề xuất thụ lý đơn; Thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết; Thông báo về việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải thì người xử lý đơn đề xuất Giám đốc Sở thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bước 2: - Trường hợp không thuộc thẩm quyền:
+ Đơn khiếu nại: Cán bộ xử lý đơn hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết.
+ Đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Cán bộ xử lý đơn đề xuất Giám đốc Sở xem xét, quyết định việc chuyển đơn và các tài liệu kèm theo (nếu có) đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để giải quyết.
Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (hoặc bản ghi lời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có ký xác nhận).
Chứng cứ liên quan việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại
Tải về
Đơn tố cáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xử lý đơn, thư - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-275035-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
26