Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-275073-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Làm việc trực tiếp tại Văn phòng Thanh tra Sở Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, địa chỉ: F262 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30;
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là không quá 30 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý để giải quyết, đối với vụ việc phức tạp (liên quan đến nhiều lĩnh vực) thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể dài hơn nhưng không quá 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý giải quyết.
- Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày (không kể ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đối với công dân:
* Đối với Sở GTVT:
- Trực tiếp làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan
- Người khiếu nại cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại.
Bước 2: * Đối với Sở GTVT:
- Tiến hành thẩm tra xác minh.
- Đình chỉ giải quyết khiếu nại.
- Áp dụng biện pháp tạm thời.
- Tổ chức đối thoại với người khiếu nại và các đối tượng có liên quan.
- Trưng cầu giám định (nếu cần thiết).
- Ra quyết định và công bố quyết định giải quyết khiếu nại.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các trường hợp đơn không đủ điều kiện thụ lý được quy định theo Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011 thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan Nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định.
- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp.
- Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại.
- Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.
- Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng.
- Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.
- Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại.
- Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Tòa án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.
Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.
Quyết định hành chính bị khiếu nại.
Tài liệu khác có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn khiếu nại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại (lần đầu) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-275073-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21