Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-278121-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Căn cứ kế hoạch sản xuất - tài chính hàng năm do đơn vị xây dựng, đã được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
Bước 2: Đơn vị xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực thực hiện các hạng mục phòng cháy của đơn vị và tờ trình xin phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của đơn vị.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ của người nộp. Phòng Lâm nghiệp nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau khi có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở) sẽ phối hợp cùng các phòng, ban và các sở, ngành liên quan xem xét, thẩm định phương án, ghi nhận bằng biên bản thẩm định.
Bước 4: Sau khi phương án được các các sở, ngành thống nhất thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cho đơn vị biết và đến nơi nộp hồ sơ nhận kết quả; tiếp theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt tổng dự toán kinh phí cho tất cả các đơn vị trên toàn tỉnh.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.
Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Biên bản xét duyệt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lâm nghiệp (bản sao).
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước (bản sao).
Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo kế hoạch được duyệt, kèm theo bản đồ tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 thể hiện rõ vị trí, khu vực thực hiện các hạng mục phòng cháy của đơn vị.
Tờ trình xin phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của đơn vị.
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định Mức lệ phí: + Từ 01 tỷ trở xuống: 0,1188; + Từ 01 tỷ đến dưới 05 tỷ: 0,1188 - 0,1073.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
19