Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-278424-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Thủy sản Đồng Nai, đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.
Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp lấy mẫu xét nghiệm là 07 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ hàng khi vận chuyển thủy sản phải khai báo kiểm dịch ít nhất 03 ngày đối với thủy sản giống và phải khai báo ít nhất 02 ngày đối với thủy sản thương phẩm, sản phẩm thủy sản trước khi xuất hàng với Chi cục Thủy sản khi vận chuyển ra khỏi tỉnh.
Bước 2: Ngay sau khi nhận được hồ sơ cơ quan kiểm dịch động vật kiểm tra nội dung khai báo và các giấy tờ có liên quan; nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn chủ hàng hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định.
+ Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ tình hình dịch bệnh thủy sản tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật xác nhận khai báo kiểm dịch, thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch và chuẩn bị các điều kiện để kiểm dịch.
Bước 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi thủy sản được tập trung tại nơi quy định, cơ quan kiểm dịch động vật phải tiến hành kiểm dịch.
+ Nếu nghi thủy sản mắc bệnh truyền nhiễm, cơ quan kiểm dịch lấy mẫu xét nghiệm tác nhân gây bệnh.
+ Trong vòng 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm dịch động vật phải gửi mẫu tới phòng xét nghiệm để kiểm tra các chỉ tiêu bệnh.
+ Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận mẫu, phòng xét nghiệm phải thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan kiểm dịch động vật.
+ Trường hợp xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, cơ quan kiểm dịch động vật phải thông báo cho chủ hàng biết để lấy mẫu kiểm tra lại. Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, phòng xét nghiệm phải thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan kiểm dịch động vật.
Bước 4: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ kết quả kiểm tra, nếu thủy sản đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với thủy sản giống đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 12 giờ trước khi vận chuyển.
Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước (Phụ lục 2, Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của thủy sản (nếu có).
Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm bệnh thủy sản (nếu có).
Giấy phép của cơ quan kiểm lâm đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc những loài có trong danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các phụ lục của Công ước CITES.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản vận chuyển trong nước
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển (từ tỉnh này sang tỉnh khác): 30.000 đồng/lần.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-278424-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [22]
Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản - Đồng Nai
Gia hạn chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp lại chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở dịch vụ thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản - Đồng Nai
Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở kinh doanh thuốc thú y thủy sản - Đồng Nai
Cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản - Đồng Nai
Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản - Đồng Nai
Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản - Đồng Nai
Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản - Đồng Nai
Cấp mới giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - Đồng Nai
Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Đồng Nai
Đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá - Đồng Nai
Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật - Đồng Nai

0
22