Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-278850-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Đồng Nai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An).
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.
Bước 2: Đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục hoặc các Trạm để lấy mẫu tờ khai đăng ký tàu cá và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (Trạm Thủy sản Nhơn Trạch - Long Thành, Trạm Thủy sản Trị An). Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ.
Bước 4: Nhận kết quả tại Văn phòng Chi cục Thủy sản Đồng Nai hoặc 02 Trạm (trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có giấy ủy quyền).
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.
Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đối với tàu cá có chiều dài đường nước dưới 15m mà không lắp máy và lắp máy có tổng công suất dưới 20cv:
Tờ khai đăng ký tàu cá;
Hợp đồng đóng mới hoặc giấy mua bán tàu cá và biên lai nộp phí trước bạ hoặc giấy tờ khác có giá trị xác định nguồn gốc hợp pháp của tàu cá;
Văn bản chấp thuận đóng mới/cải hoán tàu cá.
Đối với tàu cá có công suất máy chính bằng 20cv trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước bằng 15m trở lên:
Tờ khai đăng ký tàu cá;
Giấy chứng minh nguồn gốc của tàu:
Đối với tàu cá đóng mới:
Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính);
Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác và BVNL thủy sản.
Đối với tàu cá cải hoán:
Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc);
Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác và BVNL thủy sản.
Đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu:
Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính);
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính).
Đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu:
Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính);
Hợp đồng thuê tàu trần hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam (bản chính);
Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ của tàu do cơ quan đăng ký cũ cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.
Biên lai nộp phí trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);
Ảnh tàu khổ 9 x 12 (ảnh màu chụp toàn tàu theo hướng 02 bên mạn tàu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký tàu cá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí và lệ phí cấp mới 40.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30