Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-278911-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y ủy quyền kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch theo Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Người dân đến đăng ký tại Trạm Thú y địa phương và tiến hành thực hiện thủ tục, trình tự như trên.
- Hướng dẫn người dân (chủ hàng) đưa phương tiện vận chuyển đến điểm kiểm dịch của chi cục thú y để phúc kiểm và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật ra ngoài tỉnh theo quy định.
Thời hạn giải quyết: 24 giờ kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Trạm Thú y cấp huyện. Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo thời gian, địa điểm và nội dung kiểm dịch cho người nộp hồ sơ (01 ngày làm việc).
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Tiến hành kiểm dịch: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch được ủy quyền thực hiện việc kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh tại điểm cách ly kiểm dịch theo quy định.
Bước 4: Kết quả kiểm dịch:
+ Trường hợp đủ điều kiện: Kiểm dịch viên, kỹ thuật viên kiểm dịch cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh; thu phí và lệ phí kiểm dịch theo quy định.
+ Trường hợp không đủ điều kiện: Không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh và tiến hành xử lý theo quy định.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.
Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Giấy đăng ký kiểm dịch theo quy định kèm theo một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.
+ Giấy chứng nhận tiêm phòng.
+ Phiếu kết quả xét nghiệm các bệnh động vật.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh 30.000 đồng/lần cấp.
Thu phí kiểm dịch động vật + Trâu, bò, ngựa, lừa: 5.500 đồng/con. + Lợn: >15 kg: 1.000 đồng/con, <15 kg: 500 đồng/con. + Dê: 3.000 đồng/con. + Chó, mèo: 3.000 đồng/con. + Khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn: 4.500 đồng/con. + Hổ, báo, voi, hươu, nai, sư tử, bò rừng: 27.000 đồng/con. + Rắn, tắc kè, thằn lằn, kỳ nhông: 500 đồng/con. + Trăn, cá sấu, kỳ đà: 4.500 đồng/con. + Chim cảnh các loại: 4.500 đồng/con. + Chim làm thực phẩm: 30 đồng/con. + Gia cầm các loại: 100 đồng/con gia cầm trưởng thành; 50 đồng/con gia cầm con dưới 01 tuần tuổi. + Thỏ: 500 đồng/con. + Đà điểu: 01 ngày tuổi: 1.000đồng/con, trưởng thành: 4.500 đồng/con. + Ong nuôi: 500 đồng/đàn. Vệ sinh tiêu độc phương tiện vận chuyển: + Xe ô tô: 40.000 đồng/lần/xe(Chưa tính thuốc sát trùng và nhiên liệu). + Các loại xe khác: 10.000 đồng/xe (chưa tính thuốc sát trùng và nhiên liệu).
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-278911-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22