Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-278922-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Chẩn đoán - Xét nghiệm được các cơ quan chức năng công nhận.
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và Thành phố Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y và Bộ phận trả kết quả tại nơi cơ sở nộp hồ sơ đăng ký.
Thời hạn giải quyết: - Thẩm định: Trong thời gian 10 kể từ khi Chi cục Thú y nhận hồ sơ hợp lệ.
- Cấp giấy chứng nhận: Trong thời gian 15 ngày kể từ khi vùng, cơ sở được thẩm định đạt yêu cầu.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh; ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, chủ cơ sở chăn nuôi đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh liên hệ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa hoặc Chi cục Thú y (Phòng Dịch tễ) để lấy mẫu đơn đăng ký và được hướng dẫn làm các thủ tục, chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp lại hồ sơ đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh tại nơi đăng ký (Trạm Thú y hoặc Chi cục Thú y).
Bước 3: Cán bộ Chi cục Thú y (Phòng Dịch tễ) kiểm tra tính pháp lý hồ sơ đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ Chi cục tiếp nhận và ghi biên nhận hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Trong thời gian 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải tiến hành thẩm định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo quy định.
Bước 4: Đề nghị công nhận: (Gửi hồ sơ đề nghị Cục Thú y công nhận trong thời gian 15 ngày kể từ ngày cơ sở được thẩm định).
+ Trường hợp kết quả thẩm định đạt yêu cầu: Chi cục Thú y gửi hồ sơ đề nghị Cục Thú y cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và giấy chứng nhận có giá trị 06 tháng đến 02 năm đối với từng bệnh kể từ ngày cấp:
+ Đối với bệnh cúm gia cầm: Có giá trị 06 tháng.
+ Đối với bệnh Newcastle và Gumboro: có giá trị 01 năm.
+ Đối với bệnh lở mồm long móng và dịch tả heo: có giá trị 02 năm.
+ Trường hợp kết quả thẩm định không đạt: Chi cục Thú y yêu cầu cơ sở sửa chữa, khắc phục những nội dung chưa đạt và tiến hành thẩm định lại khi cơ sở đã khắc phục xong.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.
Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh, bao gồm các nội dung sau:
+ Lập báo cáo mô tả vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh về địa điểm, địa lý tự nhiên, đặc điểm sản xuất chăn nuôi;
+ Hoạt động thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh. Mỗi vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh có một tờ trình riêng.
Đơn đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh
Tờ trình về điều kiện vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;
Biên bản thẩm định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;
Kết quả xét nghiệm tiêm phòng về các bệnh đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh;
Kết quả kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (VSTY) vùng, cơ sở đăng ký an toàn dịch bệnh;
Bảng đánh giá điều kiện VSTY theo quy chuẩn 0179.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh
Tải về
Đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật
Tải về
Tờ trình về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh
Tải về
Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí: Cấp giấy chứng nhận 70.000 đồng/lần.
Phí: Kiểm tra cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch: + Thẩm định vùng an toàn dịch bệnh (là 01 huyện) (hạn 06 tháng đến 02 năm)/lần 3.600.000 đồng. + Thẩm định cơ sở chăn nuôi tư nhân (do xã, huyện quản lý) là cơ sở an toàn dịch bệnh (hạn 06 tháng đến 02 năm)/lần 300.000 đồng. + Thẩm định cơ sở, trại chăn nuôi (do tỉnh hoặc Trung ương quản lý), cơ sở an toàn dịch bệnh là xã và cơ sở chăn nuôi có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở an toàn dịch bệnh (hạn 06 tháng đến 02 năm)/lần 1.040.000 đồng. - Phí tổn kiểm tra, xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh, lý hóa, huyết thanh
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-278922-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18