Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-278926-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y Đồng Nai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y Đồng Nai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và Thành phố Biên Hòa và trả kết quả tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng của Chi cục Thú y Đồng Nai. (Đối với những trường hợp là doanh nghiệp hoặc công ty giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Thú y Cộng đồng Chi cục Thú y).
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa để lấy mẫu đơn về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 2: Làm thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.
Bước 3: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã Long Khánh và TP. Biên Hòa.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viên chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viên chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến Chi cục Thú y Đồng Nai tại bộ phận Phòng Thú y Cộng đồng để nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (nếu nhận hộ, phải có giấy ủy quyền hợp lệ của UBND cấp xã xác nhận).
+ Trường hợp đủ điều kiện: Người nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y.
+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận: Công chức tiếp nhận chuyển cho người nộp hồ sơ văn bản trả lời của Chi cục Thú y Đồng Nai.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.
Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu 05).
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đã được cấp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn một giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y cho một loại hình thu 70.000 đồng.
Phí kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y trước khi được gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thu (đối với cửa hàng): 225.000 đồng.
Phí kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y trước khi được gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thu (đối với đại lý): 450.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y- Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-278926-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31