Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-279104-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Nai hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ: Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Nai, khu liên hợp cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đường Đồng Khởi, khu phố 3, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trên bìa hồ sơ ghi lại thông tin liên lạc để chi cục thông báo kết quả.
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện không quá ba 03 ngày làm việc, kể từ khi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có xin tổ chức quảng cáo (hội thảo, hội nghị, trình diễn, tư vấn) về thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống, Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Nai.
Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ, nếu chưa đầy đủ đề nghị bổ sung hồ sơ.
Bước 2: Chi cục Bảo vệ thực vật kiểm tra và có văn bản chấp thuận.
Bước 3: Nhận kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật. Thời gian nhận và trả hồ sơ:
Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.
Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không.
Đối với quảng cáo thuốc gồm có:
Giấy xin phép quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật phải có đầy đủ nội dung như: Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đăng ký quảng cáo, tên thương mại của thuốc, số giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật, ngày, giờ, địa điểm tổ chức, hình thức quảng cáo, số người tham dự.
Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật bản photo.
Nội dung quảng cáo căn cứ theo Điều 10 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện luật quảng cáo.
Đối với quảng cáo phân bón gồm có:
Giấy xin phép quảng cáo phân bón phải có đầy đủ nội dung như: Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đăng ký quảng cáo, tên thương mại của phân bón, số giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản công bố hợp quy, ngày, giờ, địa điểm tổ chức, hình thức quảng cáo, số người tham dự.
Nội dung quảng cáo căn cứ theo Điều 11 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện luật quảng cáo.
Hồ sơ công bố hợp chuẩn hợp quy của sản phẩm, phiếu kết quả phân tích lần gần nhất, nhãn sản phẩm xin quảng cáo.
Đối với quảng cáo giống cây trồng gồm có:
Giấy xin phép quảng cáo giống cây trồng phải có đầy đủ nội dung như: Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đăng ký quảng cáo, tên thương mại của giống, số văn bản công bố hợp chuẩn, hợp quy, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nếu là giống nhập khẩu ngày, giờ, địa điểm tổ chức, hình thức quảng cáo, số người tham dự.
Nộp văn bản công bố hợp chuẩn, hợp quy, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nếu là giống nhập khẩu để kiểm tra.
Nhãn bao bì sản phẩm, quy trình kỹ thuật hướng dẫn gieo trồng.
Nội dung quảng cáo căn cứ theo Điều 11 của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện luật quảng cáo.
Lưu ý: Nếu là nhà phân phối xin quảng cáo thì hồ sơ xin quảng cáo phải có hợp đồng phân phối sản phẩm quảng cáo.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Đối với thuốc thực hiện theo Thông tư số 223/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực, bảo vệ thực vật Đối với giống và phân bón: Không
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo (hội thảo, hội nghị, tư vấn) thuốc bảo vệ thực vật, phân bón (phân bón vô cơ và phân bón khác), giống cây trồng - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-279104-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19