Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-279148-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai thông qua một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai;
- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Fax: (061)3.894.638, thư điện tử: ccqlcl@dongnai.gov.vn: sau đó gửi hồ sơ bản chính qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ;
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện thẩm tra hồ sơ kiểm tra, đánh giá phân loại cơ sở do đơn vị đã thực hiện hoặc tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (trong trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra, đánh giá phân loại). Nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Trường hợp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm của cơ sở, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm cho cơ sở. Thời hạn của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩmđã được cấp trước đó. Trường hợp không cấp lại, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công nhận kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra đạt yêu cầu tới cơ sở/thông báo kết quả đối với cơ sở chưa đủ điều kiện; Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển và kinh doanh nông sản. Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 năm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ:
+ Cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển kinh doanh do cấp Trung ương, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các Khu Công nghiệp cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập gửi hồ sơ đăng ký kiểm tra cho Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (cơ quan kiểm tra).
+ Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
Bước 2: Kiểm tra: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiến hành kiểm tra tại cơ sở. Nội dung, biểu mẫu kiểm tra đánh giá, phân loại (loại A, B hoặc C) thực hiện theo Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bước 3: Cấp giấy chứng nhận
Sau khi kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu (loại A hoặc B) thì Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
Trường hợp không đạt yêu cầu (loại C) thì yêu cầu cơ sở khắc phục có thời hạn những lỗi đã nêu trong biên bản và báo cáo kết quả khắc phục. Sau khi nhận báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tiến hành kiểm tra lần 02. Nếu đạt yêu cầu (chuyển lên loại A hoặc B) thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho cơ sở. Nếu cơ sở vẫn không đạt yêu cầu thì thông báo để cơ sở tiếp tục khắc phục có thời hạn. Nếu hết thời hạn mà cơ sở không khắc phục (không có báo cáo kết quả khắc phục) thì thông báo không cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.
Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
- Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm;
- Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;
- Áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng phù hợp.
- Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm an toàn thực phẩm theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh;
Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khỏe;
Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với trường hợp cơ sở xin cấp lại do có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm).
Trường hợp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo Phụ lục 02, Thông tư số 01/2013/TT- BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được xem xét cấp lại.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản Thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm an toàn thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lần đầu/cấp lại (gia hạn): 150.000 đồng/01 lần. Cơ sở nộp tiền khi nhận giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm
Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện An toàn thực phẩm 500.000 đồng/01 lần/cơ sở. Cơ sở nộp tiền như sau: + Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục: Cơ sở nộp tiền trực tiếp cùng hồ sơ. + Đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: cơ sở nộp tiền vào tài khoản số 3713.0.1106325 tại Kho bạc nhà nước của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản vận chuyển và kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản (sau đây gọi là giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm)- Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-279148-TT
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22