Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-279155-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan thuộc Sở và mời chuyên gia bên ngoài (nếu cần).
Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai thông qua một trong các hình thức sau:
- Nộp trực tiếp tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai;
- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Fax: (061)3.894.638, thư điện tử: ccqlcl@dongnai.gov.vn: Sau đó gửi hồ sơ bản chính qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: - Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thẩm tra sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.
- Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thông báo kết quả thẩm định cho cơ sở.
+ Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đối với trường hợp thẩm định đạt yêu cầu theo Phụ lục 03 của Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Thông báo bằng văn bản trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do chưa được xác nhận nội dung quảng cáo và những yêu cầu cần bổ sung, chỉnh sửa.
- Trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ sở, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản sẽ cấp lại cho cơ sở.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở làm giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
Bước 2: Cơ sở nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Đồng Nai.
Bước 3: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản kiểm tra hồ sơ. Bước 4: Cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ (nếu nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định).
Bước 4: Cơ sở nhận kết quả tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:
Sáng: Từ 07h00’đến 11h30’.
Chiều: Từ 13h00’đến 16h30’.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
* Đăng ký lần đầu bao gồm:
+ Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 theo biểu mẫu Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước).
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;
+ Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm phải công bố hợp quy), công bố hợp chuẩn (nếu có);
+ Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo;
+ Đối với thực phẩm biến đổi gen, chiếu xạ nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật;
+ Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết);
+ Giấy ủy quyền của cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo).
* Đăng ký lại bao gồm:
+ Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 theo biểu mẫu Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
+ Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc thay đổi nội dung quảng cáo thực phẩm;
+ Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước);
+ Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết).
* Trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng, cơ sở phải có văn bản gửi tới Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản để được xem xét cấp lại.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Tải về
Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
Tải về
Giấy xác nhận của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy xác nhận 150.000 đồng/01 lần cấp/01 sản phẩm.
Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký: + Áp phích, tờ rơi, poster: 1.000.000 đồng/01 lần/01 sản phẩm. + Truyền hình, phát thanh: 1.200.000 đồng/01 lần/01 sản phẩm.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22