Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS02
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển hiệu xe du lịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ.
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với danh sách xe được cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Ghi biên nhận giao cho khách hàng
Bước 3: Ghi giấy đề nghị Văn phòng Sở cấp ấn chỉ biển hiệu xe du lịch.
Bước 4: In biển hiệu, ghi số Seri biển hiệu vào hồ sơ.
Bước 5: Trình Lãnh đạo ký duyệt.
Bước 6: Trình đóng mộc, ép nhựa và trả kết quả
Bước 7: Lưu trữ hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng: Từ 07h đến 11h30;
- Chiều: Từ 13h đến 16h30
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Được cấp giấy phép kinh doanh vận tải
Văn bản đề nghị cấp biển hiệu xe du lịch.
Văn bản chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển khách du lịch.
Bản photo giấy đăng ký của những xe đề nghị cấp biển hiệu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp 01 biển hiệu xe du lịch Theo quy định của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, đổi biển hiệu xe du lịch - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS02
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28