Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS282-SĐ
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định là 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không tính thời gian chủ dự án chỉnh sửa Báo cáo ; Thời gian phê duyệt là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (quy định tại Điều 20 của Nghị định 29/2011/NĐ-CP)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả:
+ Nếu hồ sơ đủ → nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn và yêu cầu Doanh nghiệp nộp phí
+ Nếu hồ sơ không đủ → hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tham gia hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM
Bước 3: Chỉnh sửa báo cáo ĐTM theo biên bản phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM
Bước 4: Nộp báo cáo đã chỉnh sửa và văn bản của chủ dự án giải trình về việc chỉnh sửa theo yêu cầu của biên bản
Bước 5: Đến ngày hẹn nhận quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30'
- Chiều : Từ 13h00' đến 16h30'
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Thành phần hồ sơ đề nghị thẩm định, bao gồm:
+ 01 (một) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
+ 07 (bảy) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án bằng tiếng Việt được đóng thành quyển
+ 01 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án
Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt, bao gồm:
+ 01 văn bản giải trình về việc hoàn chỉnh báo cáo theo yêu của biên bản hội đồng thẩm định
+ 05 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường hoàn chỉnh
+ 02 đĩa CD ghi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
Mẫu bìa và trang phụ bìa của Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
Mẫu văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 5.000.000 đồng/lần thẩm định, phê duyệt
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS282-SĐ
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
13