Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS30
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương hoặc đăng ký nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ trang web http://doit-dongnai.gov.vn/ hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất độc hại và sản phẩm có hóa chất độc hại
Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương số 02, đường Nguyễn Văn trị, phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai để lấy mẫu đơn hoặc tải trên trang web http://doit-dongnai.gov.vn/ về điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
Bước 3: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Công Thương hoặc đăng ký thủ tục qua mạng điện tử.
- Hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ
- Hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ: Được cán bộ hướng dẫn để bổ sung hồ sơ kịp thời
Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Công Thương.
- Thời gian nhận và trả kết quả:
+ Sáng: Từ 07h đến 11h30
+ Chiều: Từ 13h đến 16h30
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Các yêu cầu về thủ tục theo Điều 11, Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương
- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng theo Điều 5, Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương
- Điều kiện về trang thiết bị theo Điều 6, Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương
- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo Điều 7, Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương
- Các điều kiện về sản xuất hóa chất: Quy định tại Khoản 1, Mục 4, Điều 1, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ
- Điều kiện về kinh doanh hóa chất: Quy định tại Khoản 2, Mục 4, Điều 1, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng
Bản sao hợp lệ quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền
Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm
Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương
Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thừa nhận
Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm
Bản kê khai địa điểm kinh doanh (nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định và được cấp chung một giấy chứng nhận)
Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh
Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương, gồm: Cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28