Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS307
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại giấy chứng nhận hoạt động trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ:
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: www.dost-dongnai.gov.vn
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung
Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở KH & CN trả kết quả cho cá nhân, tổ chức
Thời gian nhận và trả hồ sơ
Sáng : Từ 7h đến 11h 30
+ Chiều : Từ 13h đến 16h 30
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đứng đầu: Là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của tổ chức và phải có trình độ đại học trở lên; đối với tổ chức khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh hoặc tổ chức khoa học và công nghệ là viện thì người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ trở lên; người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập phải làm việc theo chế độ chính nhiệm
Công văn đề nghị đăng ký thay đổi thông tin người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ:
Đơn xin làm việc chính nhiệm
Nếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm thì phải có đơn xin làm việc kiêm nhiệm và văn bản của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý nơi người đó đang làm việc chính nhiệm đồng ý cho làm việc kiêm nhiệm (người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập không được làm việc kiêm nhiệm)
Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập)
Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, lý lịch khoa học do cá nhân tự khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đó)
Bản sao các văn bằng đào tạo
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ
Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức tính đến thời điểm đăng ký thay đổi
Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm …
Tải về
Đơn xin làm việc chính nhiệm
Tải về
Đơn xin làm việc kiêm nhiệm
Tải về
Lý lịch khoa học
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí cấp giấy chứng nhận 300.000 đồng
Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ 500.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS307
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35