Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS310
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Sở có liên quan nội dung tố cáo
Cách thức thực hiện: Đơn tố cáo nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc gửi đơn qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.Trong trường hợp cần thiết, có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết luận tố cáo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận đơn tố cáo
+ Nộp đơn qua đường bưu điện hoặc tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
+ Trường hợp tố cáo trực tiếp thì Bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ghi nhận bằng văn bản nội dung tố cáo và yêu cầu người tố cáo ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản
Bước 2: Giải quyết đơn tố cáo
Nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh họ, tên, địa chỉ của người tố cáo và quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết đơn tố cáo. Trường hợp không thụ lý thì thông báo cho người tố cáo biết lý do việc không thụ lý. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn kiểm tra, xác minh có thể dài hơn nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhân đơn tố cáo
Bước 3: Công khai kết luận nội dung tố cáo
Xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm
Thời gian nhận và trả hồ sơ
+ Sáng : Từ 7h đến 11h 30
+ Chiều : Từ 13h đến 16h 30
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ)
Đơn đơn tố cáo hoặc bản ghi nhận nội dung tố cáo
Tài liệu, chứng cứ, thông tin liên quan nội dung tố cáo
Các chứng thư pháp lý về người tố cáo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn tố cáo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tố cáo - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS310
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
16