Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS333
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Công nghệ thông tin
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở;
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn trao cho người nộp
+ Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hiểu và bổ sung kịp thời
Ghi chú: Ngoài ra, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện tới Sở Thông tin và Truyền Thông hoặc gửi qua hệ thống dịch vụ công mức độ 03 theo địa chỉ: http://dvc-stttt.dongnai.gov.vn
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp gửi hồ sơ đề nghị tới Sở Thông tin và Truyền thông
Bước 2: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do
Bước 3: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ của các cơ quan báo chí địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm thẩm định và chuyển hồ sơ kèm theo văn bản đề nghị cấp giấy phép đến Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có nhân sự quản lý đáp ứng các yêu cầu sau:
- Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:
+ Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên Trang thông tin điện tử tổng hợp
+ Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 06 tháng tại Việt Nam
+ Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ e-mail cho cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết
+ Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin
+ Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin
- Điều kiện về nhân sự bộ phận kỹ thuật: Bộ phận quản lý kỹ thuật tối thiểu có 01 người đáp ứng quy định tại Điểm g, Điểm h, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT ngày 11/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
- Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp:
+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí
+ Trang thông tin điện tử tổng hợp là mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền
+ Tên miền phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
- Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động:
+ Tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép Trang thông tin điện tử tổng hợp phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực
+ Điều kiện về kỹ thuật: Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin phù hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải
+ Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng
+ Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy cập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân thủ những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin
+ Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật
+ Đảm bảo phải có ít nhất 01(một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các Trang thông tin điện tử do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu.
- Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin:
+ Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải.
+ Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, e-mail)
Tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp khi có đủ các điều kiện sau đây:
Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử xin cấp phép
Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp) giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp) có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử xin cấp phép và kèm theo văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản (nếu có); giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí); điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên Trang thông tin điện tử tổng hợp
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý Trang thông tin điện tử có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai
Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép. Đề án bao gồm các nội dung chính
- Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức; bản in trang chủ và các chuyên trang chuyên mục chính
- Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của Trang thông tin điện tử tổng hợp phù hợp với các quy định tại Khoản 5, Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3, 4, 5 Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014
- Địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam
- Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép thiết lập Trang thông tin điện tử
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo quy định của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên internet (website) - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS333
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21