Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS401
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở hoặc qua đường bưu điện tới Sở Thông tin và Truyền thông - số 281, đường 30/4, phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Thông tin và Truyền thông nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông để lấy mẫu đơn, tờ khai hoặc tải mẫu trực tiếp trên Trang thông tin điện tử http://www.stttt.gov.vn hoặc http://www.mic.gov.vn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở hoặc nộp hồ sơ qua đường bưu điện tới Sở Thông tin và Truyền thông.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết phiếu hẹn trao cho người nộp.
- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hiểu và bổ sung kịp thời.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, người nộp hồ sơ đến trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở để nhận kết quả (nếu nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp).
- Trường hợp nếu đủ điều kiện: Người nộp nhận giấy chấp thuận; nếu hồ sơ không đủ điều kiện Sở sẽ có trả lời bằng văn bản.
- Nếu hồ sơ nhận qua đường bưu điện thì kết quả sẽ được gửi qua đường bưu điện.
- Thời gian nhận và trả kết quả:
+ Sáng: Từ 07h00 đến 11h30.
+ Chiều: Từ 13h00 đến 16h30.
(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Hồ sơ đề nghị cấp phép bưu chính gồm:
+ Giấy đề nghị cấp phép bưu chính.
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.
+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có).
+ Phương án kinh doanh.
+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có).
+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
+ Thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép.
+ Tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài quy định đối với thỏa thuận với doanh nghiệp khác, đối tác nước ngoài bằng tiếng Việt, đối với trường hợp hợp tác cung ứng một, một số hoặc tất cả các công đoạn của dịch vụ bưu chính đề nghị cấp phép.
Phương án kinh doanh bao gồm các nội dung sau:
+ Thông tin về doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (e-mail) của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh, trang tin điện tử (website) của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác;
+ Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ;
+ Hệ thống và phương thức quản lý, điều hành dịch vụ;
+ Quy trình cung ứng dịch vụ gồm: Quy trình chấp thuận, vận chuyển và phát;
+ Phương thức cung ứng dịch vụ do doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác (trường hợp hợp tác với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép bưu chính phải trình bày chi tiết về phạm vi hợp tác, công tác phối hợp trong việc bảo đảm an toàn, an ninh, giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ);
+ Các biện pháp bảo đảm an toàn đối với con người, bưu gửi, mạng bưu chính và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính;
+ Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế - xã hội của phương án thông qua các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách Nhà nước, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới kể từ năm đề nghị cấp phép.
Số bộ hồ sơ: 03 bộ, trong đó 01 bộ bản chính, 02 bộ bản sao
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí - Mức phí thẩm định cho lần đầu: 10.750.000 đồng. - Mức lệ phí: Cấp giấy phép bưu chính lần đầu: 200.000 đồng/lần (hai trăm ngàn đồng/lần).
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
31