Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS409
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Dân tộc tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Dân tộc tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành, địa phương liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Dân tộc tỉnh hoặc gửi qua hệ thống bưu điện. (Số 175B, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp (có liên quan đến nhiều lĩnh vực) thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
- Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày (không tính ngày nghỉ theo quy định), kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với công dân: Người khiếu nại cung cấp hồ sơ tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại.
Bước 2: Đối với Ban Dân tộc:
+ Trực tiếp làm việc với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có liên quan.
+ Tiến hành thẩm tra xác minh.
+ Đình chỉ giải quyết khiếu nại (nếu cần thiết).
+ Áp dụng biện pháp tạm thời (nếu cần thiết).
+ Tổ chức đối thoại với người khiếu nại và các đối tượng có liên quan.
+ Trưng cầu giám định (nếu cần thiết);
+ Ra quyết định và công bố quyết định giải quyết khiếu nại.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại.
- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại.
- Việc khiếu nại không thuộc vào Điều 11 của Luật Khiếu nại năm 2011.
Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.
Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của người đại diện.
Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu có liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
BÁO CÁO Kết quả xác minh nội dung khiếu nại
Tải về
BIÊN BẢN ĐỐI THOẠI
Tải về
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Tải về
Cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng
Tải về
Đơn khiếu nại
Tải về
GIẤY BIÊN NHẬN Về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng
Tải về
Giấy ủy quyền khiếu nại
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại ...(3)…(lần hai)
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của ...(3)…(lần đầu)
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc xác minh nội dung khiếu nại
Tải về
THÔNG BÁO Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
Tải về
THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại ...(3)
Tải về
Trưng cầu giám định
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết khiếu nại lần 02 - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS409
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24