Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS410
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Dân tộc tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Dân tộc tỉnh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ban Dân tộc tỉnh hoặc gửi qua hệ thống bưu điện. (Số 175B, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết luận tố cáo, quyết định xử lý tố cáo.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Đối với người tố cáo: Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo của mình và ký xác nhận vào nội dung đã trình bày
- Đối với Ban Dân tộc:
+Trực tiếp làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo, người có liên quan.
Bước 2: * Đối với Ban Dân tộc:
+ Tiến hành thẩm tra xác minh.
+ Tổ chức đối thoại với người tố cáo, người bị tố cáo và các đối tượng có liên quan, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho việc giải quyết tố cáo.
+ Trưng cầu giám định (nếu cần thiết).
+ Thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo.
+ Kết luận tố cáo, quyết định xử lý tố cáo.
+ Thông báo nội dung kết luận và quyết định xử lý tố cáo cho người bị tố cáo và cơ quan quản lý người bị tố cáo.
+ Thông báo kết luận tố cáo cho người tố cáo (nếu có yêu cầu).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
- Sáng : Từ 07h00’ đến 11h30’.
- Chiều : Từ 13h00’ đến 16h30’.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Yêu cầu công dân đến tố cáo phải xuất trình giấy tờ tùy thân; trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp các thông tin, tài liệu đó.
- Việc giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật Tố cáo.
Đơn tố cáo hoặc bản ghi lời tố cáo
Các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
BÁO CÁO CỦA ĐOÀN/TỔ XÁC MINH Về kết quả xác minh nội dung tố cáo
Tải về
BÁO CÁO Kết quả xác minh nội dung tố cáo
Tải về
BIÊN BẢN Bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm
Tải về
BIÊN BẢN GHI NỘI DUNG TỐ CÁO TRỰC TIẾP
Tải về
BIÊN BẢN LÀM VIỆC
Tải về
Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
Tải về
Cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng
Tải về
Đơn tố cáo
Tải về
GIẤY BIÊN NHẬN Về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo
Tải về
KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO
Tải về
PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn giải quyết tố cáo
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn/Tổ xác minh nội dung tố cáo
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc thụ lý giải quyết tố cáo và thành lập Đoàn/Tổ xác minh tố cáo
Tải về
THÔNG BÁO Kết quả giải quyết tố cáo
Tải về
THÔNG BÁO Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo
Tải về
THÔNG BÁO Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo tiếp
Tải về
THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết tố cáo
Tải về
Trưng cầu giám định
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tố cáo - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS410
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Thanh tra, khiếu nại, tố cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30