Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS416
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày làm việc.
- Sáng : Từ 07h đến 11h30;
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhân viên 1 nhận hồ sơ của đơn vị đề nghị cấp giấy phép thi công tại Bộ phận một cửa (UBND huyện, thị, thành phố) và tiến hành kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật về chấp thuận xây dựng công trình, viết giấy hẹn lấy kết quả.
Bước 2: Nhân viên 1 chuyển hồ sơ về Phòng chuyên môn xử lý.
Bước 3: Nhân viên 2 (Phòng chuyên môn) nhận và kiểm tra hồ sơ từ Nhân viên 1. Thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đúng quy định ghi rõ lý do và trả lại hồ sơ cho Nhân viên 1 hoặc có văn bản đề nghị đơn vị bổ sung hoặc hiệu chỉnh hồ sơ đúng với quy định của pháp luật trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Nhân viên 1; nếu hồ sơ đúng chuyển sang Bước 4.
Bước 4: Sau khi đơn vị xin cấp phép thi công bổ sung đầy đủ hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình. Sau đó Nhân viên 2 hoàn chỉnh nội dung giấp phép thi công và trình lãnh đạo (phòng chuyên môn). Trường hợp công trình phức tạp ảnh hưởng đến nhiều công trình hạ tầng khác Nhân viên 2 hẹn ngày tiến hành khảo sát thực tế ngoài hiện trường cùng đơn vị xin chủ công trình, lập biên bản khảo sát địa điểm trước khi hoàn chỉnh nội dung văn bản chấp thuận.
Bước 5: Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ, nếu không đồng ý: Lãnh đạo Phòng cho ý kiến, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và trả hồ sơ cho Nhân viên 2 thực hiện như Bước 3, Bước 4; nếu đồng ý: Lãnh đạo Phòng ký tắt vào giấy phép, sau đó chuyển lại cho Nhân viên 2 trình lãnh đạo (huyện, thị, thành phố), thực hiện Bước 6 trong thời gian 03 ngày.
Bước 6: Nhân viên 2 trình lãnh đạo (huyện, thị, thành phố), nếu không đồng ý, lãnh đạo (huyện, thị, thành phố) ghi ý kiến chỉ đạo và chuyển cho Nhân viên 2 xử lý theo ý kiến chỉ đạo; Nhân viên 2 nhận lại hồ sơ, báo cáo lãnh đạo Phòng và xử lý theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo (huyện, thị, thành phố) hoặc thực hiện như Bước 3, Bước 4. Nếu lãnh đạo đồng ý, chuyển sang Bước 7. Bước 6 thực hiện trong 05 ngày.
Bước 7: Lãnh đạo (huyện, thị, thành phố) xem xét ký duyệt vào văn bản.
Bước 8: Nhân viên 2 nhận lại hồ sơ từ lãnh đạo (huyện, thị, thành phố): Làm thủ tục phát hành văn bản (vào số và đóng dấu) và trả kết quả (giấy phép thi công và phiếu xử lý công văn) cho Nhân viên 1.
Bước 9: Nhân viên 2 lưu hồ sơ gồm toàn bộ các nội dung cụ thể trong hồ sơ xin chấp thuận xây dựng.
Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính). Mẫu Phụ lục 04.
Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của chủ công trình).
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính). Mẫu Phụ lục 04
Tải về

0
27