Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS420
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch - Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan khác có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn thực hiện thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời hạn cho phép nhà trường hoạt động giáo dục là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính hoặc thông báo hành chính.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo qui định.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét và gửi hồ sơ đến các cơ quan chức năng thẩm định.
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập trường.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30.
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập:
+ Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
+ Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.
- Điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục:
+ Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường.
+ Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đối với trường trung học đạt chuẩn Quốc gia và phục vụ nhu cầu nội trú cho học sinh.
+ Có nguồn tuyển sinh ổn định.
+ Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên.
+ Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học.
+ Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên để quản lý nhà trường, giảng dạy, giáo dục học sinh; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục.
+ Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.
+ Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
Hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập:
- Đề án thành lập trường;
- Tờ trình về đề án thành lập trường, dự thảo quy chế hoạt động của trường;
- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).
Hồ sơ đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục:
- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;
- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;
- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định về điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục.
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường chuyên thuộc tỉnh - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS420
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
14