Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS422
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện.
- Nộp trực tiếp tại Phòng Khảo thí và Kiểm Định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn thành báo cáo đánh giá ngoài đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định và giấy chứng nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài.
Bước 2: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ đánh giá ngoài theo quy định.
Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho các đơn vị cơ sở đạt mức chất lượng giáo dục theo quy định.
Bước 4: Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục được thông báo công khai trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30.
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Tờ trình.
Báo cáo tự đánh giá và các văn bản, tài liệu, thông tin, minh chứng kèm theo.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ

0
30