Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNA-BS423
Cơ quan hành chính: Đồng Nai
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện.
- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đào tạo TCCN chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
Bước 2: Kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo.
Bước 3: Sở GDĐT ra quyết định cho mở mã ngành.
Bước 4: Trả kết quả
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày làm việc:
- Sáng : Từ 07h đến 11h30.
- Chiều : Từ 13h đến 16h30.
(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đã thành lập và tổ chức đào tạo được trên 3 năm;
- Có ít nhất 5 giáo viên cơ hữu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng ngành với ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất 1 giáo viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên;
- Ngành đào tạo đăng ký mở có trong danh mục ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Không có vi phạm trong quá trình tự thẩm định các chương trình đào tạo trước đó hoặc thẩm định chương trình đào tạo cho cơ sở đào tạo khác.
Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo (Phụ lục I).
Đề án đăng ký mở ngành đào tạo, bao gồm các nội dung:
+ Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết các học phần (Phụ lục II).
+ Năng lực của cơ sở đào tạo
Danh sách giáo viên giảng dạy (Mẫu 01 Phụ lục III)
Bảng kê cơ sở vật chất (Mẫu 02 Phụ lục III)
Các tài liệu và minh chứng kèm theo:
+ Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo;
+ Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kèm biên bản thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định do cơ sở đào tạo thành lập (đối với cơ sở đào tạo được phép tự thẩm định chương trình đào tạo) hoặc của cơ sở đào tạo do cơ quan có thẩm quyền quyết định mở ngành chỉ định (đối với cơ sở đào tạo không được phép tự thẩm định chương trình đào tạo), hoặc các văn bản về việc thẩm định chương trình đào tạo (đối với trường hợp cá biệt).
+ Hồ sơ trích ngang các giáo viên của ngành đăng ký mở (Phụ lục IV);
+ Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn kèm theo chữ ký của người sở hữu văn bằng, chứng chỉ sư phạm của các giáo viên (trừ giáo viên đã tốt nghiệp đại học sư phạm);
+ Minh chứng cho điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 3 của Văn bản này;
+ Biên bản xác nhận các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo kèm ý kiến bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, nơi trường đặt trụ sở về nhu cầu nguồn nhân lực trên địa bàn (trừ các cơ sở đào tạo trực thuộc tỉnh).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê khai năng lực của cơ sở đào tạo
Tải về
Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
Tải về
Mẫu hồ sơ trích ngang của giáo viên
Tải về
Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp - Đồng Nai
Số hồ sơ:
T-DNA-BS423
Cơ quan hành chính:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28